ซิสเต็มอีโวลูชั่น

โปรแกรมขายรถยนต์ (VSS)

ระบบงานที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใช้งานมากกว่า 40 แห่ง รองรับการใช้งานหลายสาขา ด้วยหลักการรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง รองรับงานขายรถยนต์ใหม่และมือสอง บริหารสต๊อคและติดตามสถานะรถยนต์ทุกประเภท การจัดการและควบคุมงานติดตั้งอุปกรณ์ รองรับงานหลังการขาย ครอบคุมงานด้านการเงินและบัญชี การบริหารข้อมูลลูกค้า และการติดตามลูกค้าด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ หลากหลายครบถ้วนด้วยเอกสารทุกประเภทเพื่อใช้ภายในองค์กรและลูกค้า

โปรแกรมไฟแนนซ์

โปรแกรมไฟแนนซ์ Online

อีกขั้นของการทำให้งานจัดไฟแนนซ์รวดเร็วขึ้น มีฟังก์ชั่นสำหรับผู้ขายและไฟแนนซ์ใช้งานร่วมกันเพื่อให้การจัดไฟแนนซ์ง่ายขึ้น

Service Image

โปรแกรมสต๊อกอุปกรณ์ตกแต่ง

เพื่อการบริหารสต๊อกอุปกรณ์ตกแต่งอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับระบบบริหารงานขายรถยนต์และรองรับการขายหน้าร้าน

โปรแกรมขายรถยนต์มือสอง

โปรแกรมขายรถยนต์มือสอง

เพื่อการบริหารการขายรถยนต์ใช้แล้วแบบมืออาชีพ ครอบคลุมงานขายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบขบวนการ

โปรแกรมติดตามรถเข้าซ่อม

โปรแกรมติดตามรถเข้าซ่อม Smart BP

เพิ่มลูกค้าเข้าซ่อมอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมที่ช่วยเพิ่มยอดเข้าซ่อมและติดตามการทำงานอย่างมีขั้นตอน

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี

เพื่อให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย ถูกต้องและรวดเร็ว รองรับการบันทึกบัญชีผ่านระบบ Interface ออกแบบหน้ารายงานงบได้เองตามต้องการ สามารถเพิ่มหรือปรับแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้ตรงกับธุรกิจของลูกค้า

โปรแกรมการเงิน

โปรแกรมการเงิน

บริหารงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมงานการเงินและพร้อมพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับทุกธุรกิจของลูกค้า

โปรแกรมอู่ซ่อมและสต๊อกอะไหล่

โปรแกรมอู่ซ่อมและสต๊อกอะไหล่

เพื่อการบริหารงานอู่ซ่อมอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมงานอู่ซ่อมรถยนต์และสต๊อกอะไหล่ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบขบวนการ

โปรแกรมอู่ซ่อม BP และสต๊อกวัสดุสิ้นเปลือง

โปรแกรมอู่ซ่อม BP และสต๊อกวัสดุสิ้นเปลือง

บริหารต้นทุนและควบคุมขบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมงานอู่ซ่อมตัวถังและสีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบขบวนการ

โปรแกรมประกันภัย

โปรแกรมประกันภัย

เพื่อการบริหารงานประกันภัยและเพิ่มยอดขายประกัน โปรแกรมเพื่อการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับงานประกันภัยรถยนต์ มีฟังก์ชั่นครอบคลุมการทำงานที่เกี่ยวข้อง และ สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับกิจการของลูกค้ามากที่สุด

โปรแกรมรถเช่า

โปรแกรมรถเช่า

บริหารงานรถเช่าอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมงานรถเช่าและพร้อมพัฒนาต่อเพื่อให้เข้ากับทุกธุรกิจ

โปรแกรมสต๊อกอะไหล่

โปรแกรมสต๊อกอะไหล่

เพื่อการบริหารสต๊อกอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมงานจัดการร้านขายอะไหล่แบบครบวงจร

โปรแกรมการใช้น้ำมัน

โปรแกรมการใช้น้ำมัน

เพื่อการควบคุมต้นทุนและการใช้งานคูปองน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการควบคุมและตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

โปรแกรมติดตามรถเข้าซ่อมอู่สี

โปรแกรมติดตามรถเข้าซ่อมอู่สี

เพิ่มลูกค้าเข้าซ่อมอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมที่ช่วยเพิ่มยอมเข้าซ่อมและติดตามการทำงานอย่างมีขั้นตอน

โปรแกรม CRM

โปรแกรม CRM

ศูนย์กลางของข้อมูลลูกค้าจากทั้งองค์กร รวบรวมฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล TOPSERV

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล TOPSERV

โปรแกรม สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบ Topserv เพื่อดึงข้อมูลในรูปแบบรายงานที่เป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ ในรูปแบบตามต้องการ

โปรแกรมลูกหนี้ GS&BP

โปรแกรมลูกหนี้ GS&BP

โปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการลูกหนี้จาก Topserv มีฟังก์ชั่นครอบคลุมการทำงานด้านการติดตามลูกหนี้และติดตามเข้าใช้บริการอู่สีและสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับกิจการของลูกค้ามากที่สุด