• img
  • img
  • img
  • img

โปรแกรมประกันภัย

CAR INSURANCE SYSTEM

โปรแกรมประกันรถยนต์ เพื่อการบริหารงานประกันภัยและเพิ่มยอดขายประกัน
การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับงานประกันภัยรถยนต์ มีฟังก์ชั่นครอบคลุม
การทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับ
กิจการของลูกค้ามากที่สุด

1. โปรแกรมออกแบบให้มีขั้นตอนการทำงานเป็นกระบวนการเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด

2. รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลออกจากระบบ ทำให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้

3. มีทีมงานดูแลลูกค้าที่ให้บริการให้ข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

4. ฟังก์ชั่นการใช้งานครบถ้วน และ สามารถปรับแต่งให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

5. มีตัวช่วยในการบริหารงาน Telesales และ การติดตามลูกค้า

1. Web application รองรับการใช้งานทั้งแบบ Local และ Internet

2. ติดตั้งบน Server ของลูกค้าหรือใช้งานบน cloud server

3. ไม่จำกัด License การใช้งาน

4. จัดการสิทธิ์การใช้งานของ User ได้เองตามตำแหน่งหน้าที่ของงาน

5. รองรับการใช้งานหลายสาขาโดยรวมข้อมูลที่ศูนย์กลาง

6. รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลออกจากระบบ ทำให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้