• img
  • img
  • img
  • img

โปรแกรมอู่ซ่อม BP และสต๊อกวัสดุสิ้นเปลือง

BODY & PAINT Management System

โปรแกรมบริหารงานอู่ซ่อมตัวถังและสต๊อกวัสดุสิ้นเปลือง บริหารต้นทุน
และควบคุมขบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมงานอู่ซ่อมตัวถัง
และสีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบขบวนการ

1. รองรับงานอู่ซ่อมตัวถังและสต๊อกวัสดุสิ้นเปลือง

2. ฟังก์ชั่นการใช้งานครอบคลุมการทำงานอย่างครบถ้วน

3. ออกแบบให้มีขั้นตอนการทำงานเป็นกระบวนการเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด

4. รองรับรถยนต์ทุกยี่ห้อ และปรับใช้กับยานยนต์อื่นได้

5. บริหารต้นทุนและกำไได้อย่างละเอียดและแม่นยำ

6. แยกสต๊อกวัสดุสิ้นเปลืองและสต๊อกสี

7. รองรับการเบิกสีด้วยเครื่องชั่งดิจิทัล

8. สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้า

1. Web application รองรับการใช้งานทั้งแบบ Local และ Internet

2. ติดตั้งบน Server ของลูกค้าหรือใช้งานบน cloud server

3. ไม่จำกัด License การใช้งาน

4. จัดการสิทธิ์การใช้งานของ User ได้เองตามตำแหน่งหน้าที่ของงาน

5. รองรับการใช้งานหลายสาขาโดยรวมข้อมูลที่ศูนย์กลาง

6. รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลออกจากระบบ ทำให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้