• img
  • img
  • img
  • img

โปรแกรมไฟแนนซ์ Online

Finance Online

ระบบจัดการงานไฟแนนซ์ อีกขั้นของการทำให้งานจัดไฟแนนซ์รวดเร็วขึ้น
มีฟังก์ชั่นสำหรับผู้ขายและไฟแนนซ์ใช้งานร่วมกันเพื่อให้การจัดไฟแนนซ์ง่ายขึ้น

1. เพิ่มโอกาสการขายให้ได้มากขึ้นลดปัญหาการจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่าน เพราะมีระบบ Pool ให้ไฟแนนซ์ที่พร้อมอนุมัติเคส

2. ลดระยะเวลาการรอแต่ละขั้นตอนให้สั้นลง อนุมัติได้เร็วขึ้น รับเงินได้เร็วขึ้น

3. มีระบบจัดเก็บเอกสารๆต่างที่ใช้ร่วมกันระหว่างผู้ขายและไฟแนนซ์

4. ลดต้นทุนของกิจการด้านแรงงาน การใช้โทรศัพท์ กระดาษ

5. ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มหรือต้องการปรับแก้ไขโปรแกรมเดิม

1. Web application รองรับการใช้งานทั้งแบบ Local และ Internet

2. ติดตั้งบน Server ของลูกค้าหรือใช้งานบน cloud server

3. ไม่จำกัด License การใช้งาน

4. จัดการสิทธิ์การใช้งานของ User ได้เองตามตำแหน่งหน้าที่

5. รองรับการใช้งานหลายสาขาโดยรวมข้อมูลที่ศูนย์กลาง

6. รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลออกจากระบบ ทำให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้