• img
  • img
  • img
  • img

โปรแกรมสต๊อกอุปกรณ์ตกแต่ง

CAR ACCESSORIES SYSTEM

ระบบอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เพื่อการบริหารสต๊อกอุปกรณ์ตกแต่งอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับระบบขายรถยนต์และรองรับการขายหน้าร้าน

1. โปรแกรมมีการออกแบบให้เชื่อมโยงกับระบบ VSS เพื่อความสะดวกในการทำงาน

2. มีฟังก์ชั่นการใช้งานครบถ้วน และสามารถปรับให้เข้ากับทุกการขายสินค้า

3. มีตัวช่วยในการบริหารจัดการสต๊อกอุปกรณ์แบบหลายสถานที่ จัดเก็บข้อมูลสต๊อกแบบศูนย์กลาง

4. โปรแกรมออกแบบให้มีขั้นตอนการทำงานเป็นกระบวนการเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด

5. สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้า

1. Web application รองรับการใช้งานทั้งแบบ Local และ Internet

2. ติดตั้งบน Server ของลูกค้าหรือใช้งานบน cloud server

3. ไม่จำกัด License การใช้งาน

4. จัดการสิทธิ์การใช้งานของ User ได้เองตามตำแหน่งหน้าที่

5. รองรับการใช้งานหลายสาขาโดยรวมข้อมูลที่ศูนย์กลาง

6. รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลออกจากระบบ ทำให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้