• img
  • img
  • img
  • img

โปรแกรมการใช้น้ำมัน

Fuel control System

โปรแกรมการใช้น้ำมันเพื่อการควบคุมต้นทุนและการใช้งานคูปองน้ำมัน

1. รองรับการใช้น้ำมันในรูปแบบการใช้คูปอง

2. รองรับการใช้งานหลายสาขา

3. โปรแกรมออกแบบให้มีขั้นตอนการทำงานเป็นกระบวนการเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด

4. สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้า

1. Web application รองรับการใช้งานทั้งแบบ Local และ Internet

2. ติดตั้งบน Server ของลูกค้าหรือใช้งานบน cloud server

3. ไม่จำกัด License การใช้งาน

4. จัดการสิทธิ์การใช้งานของ User ได้เองตามตำแหน่งหน้าที่

5. รองรับการใช้งานหลายสาขาโดยรวมข้อมูลที่ศูนย์กลาง

6. รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลออกจากระบบ ทำให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้