• img
  • img
  • img
  • img

โปรแกรมบัญชี

ACCOUNTING SYSTEMS

โปรแกรมบัญชีที่สามารถปรับให้เข้าได้กับธุรกิจของคุณมากที่สุด
ให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย ถูกต้องและรวดเร็ว

1. รองรับการบันทึกบัญชีผ่านระบบ Interface

2. ออกแบบหน้ารายงานงบได้เองตามต้องการ

3. สามารถเพิ่มหรือปรับแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้ตรงกับธุรกิจของลูกค้า

4. ลดต้นทุนของกิจการด้านแรงงาน การใช้โทรศัพท์ กระดาษ

1. Web application รองรับการใช้งานทั้งแบบ Local และ Internet

2. ติดตั้งบน Server ของลูกค้าหรือใช้งานบน cloud server

3. ไม่จำกัด License การใช้งาน

4. จัดการสิทธิ์การใช้งานของ User ได้เองตามตำแหน่งหน้าที่ของงาน

5. รองรับการใช้งานหลายสาขาโดยรวมข้อมูลที่ศูนย์กลาง

6. รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลออกจากระบบ ทำให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้